Abstract:
Григор Заховски със семейството и приятели пред дома му. Седнал, с бастун. Между присъстващите е и арх. Христо Ковачевски.
 
Created:
07.1937
 
Spatial:
Кюстендил, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13819327491004
 
IsFormatOf:
ДА Кюстендил; ЧП 630; л. 9.
 
Subject:
портрет; 1930; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeople