Citation link:
  • Софроний Врачански : За стогодишнината на новата българска печатна книга (1806-1906) /Написа А. Теодоров-Балан.
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев