Citation link:
Abstract:
Руски ветерани от Руско-турската война (1877-1878 г.) на посещение в Буховския манастир.
 
Created:
18 май 1932 г.
 
Spatial:
Буховски манастир, област София, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Национална библиотека Св. Св. Кирил и Методий
 
Identifier:
F13905565460099
 
IsFormatOf:
С І 5205
 
Subject:
Руско-турска война; посещение; манастир; храм; 1930; EuropeanaPhotography; EUPHOTOrussoturkishwar