Lorem ipsum
Citation link:
 • Кино ”Модерен театър”
  • Кино ”Модерен театър” - фасада
  • Централен еркер
  • Елиптичния прозорец на фронтона
  • Прозорец от втория етаж
  • Декорация над прозореца
  • Детайл - декоративна конзолка