Abstract:
Кръстьо Сарафов в ролята на Фамусов от ”От ума си тегли” на Грибоедов в Народния театър.
 
Created:
1930-1934
 
Spatial:
София, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13994740671063
 
IsFormatOf:
ЦДА, ф. 51К, оп. 1, а.е. 217.
 
Subject:
театър; актьор; костюм; 1930; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeopleartworld