Citation link:
Abstract:
Първото българско училище в с. Гледка.
 
Created:
1924
 
Spatial:
с. Гледка, област Хасково, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13733591081237
 
IsFormatOf:
ДА Кърджали; ф. 271К; оп. 1; а.е. 337.
 
Subject:
училище; 1920; EuropeanaPhotography; EUPHOTOplaceshaskovo