Citation link:
 • Османска грамматика [Груев, Йоаким]
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • [Предисловие]
   • [с. I]
   • [с. II]
   • [с. III]
   • [с. IV]
  • Оправія на несъгляданы погрѣшкы
   • [с. V]
   • [с. VI]
  • [Първа част]
   • Глава прьва. Имя сѫществително
    • I. Турскы имена
     • [с. 1]
     • [с.] 2
     • [с.] 3
     • Прьво склоненіе
      • [с.] 4
     • Второ склоненіе
      • [с.] 5
      • [с.] 6
    • II. Персидскы имена
     • [с.] 7
     • [с.] 8
    • III. Арабскы имена
     • [с.] 9
     • [с.] 10
     • [с.] 11
     • [с.] 12
     • [с.] 13
     • [с.] 14
     • [с.] 15
     • [с.] 16
     • [с.] 17
     • [с.] 18
     • [с.] 19
     • [с.] 20
     • [с.] 21
     • [с.] 22
   • Глава втора. Прилагателны имена
    • I. Турскы прилагателны
     • [с.] 23
     • [с.] 24
    • II. Персидскы прилагателны
    • III. Арабскы прилагателны
     • [с.] 25
     • [с.] 26
     • [с.] 27
    • Числителны имена
     • [с.] 28
    • Количественны турскы
     • [с.] 29
     • [с.] 30
     • [с.] 31
    • Количественны персидскы
     • [с.] 32
    • Арабскы количественны
     • [с.] 33
     • [с.] 34
    • Порядны числителны
     • 1. Турскы
      • [с.] 35
     • 2. Арабскы порядны числителны
      • [с.] 36
      • [с.] 37
    • Расподѣлителны числителны
     • [с.] 38
     • [с.] 39
    • Дробны числителны
     • [с.] 40
    • Арабскы дробны
     • [с.] 41
    • Неопрѣдѣлителны числителны
    • За начина, по кой-то пишѭть числа-та
     • [с.] 42
     • [с.] 43
     • [с.] 44
   • Глава третя. Мѣстоименія
    • Прьвый рядъ. Мѣстоименны рѣчи
     • I. Личны мѣстоименія
      • [с.] 45
      • [с.] 46
      • [с.] 47
      • [с.] 48
      • [с.] 49
     • Показателны мѣстоименія
      • [с.] 50
      • [с.] 51
      • [с.] 52
     • Въпросителны мѣстоименія
      • [с.] 53
      • [с.] 54
    • Вторый рядъ. Мѣстоименны надавкы
     • I. Притяжятелны мѣстоименны надавки
      • [с.] 55
      • [с.] 56
      • [с.] 57
      • [с.] 58
      • [с.] 59
      • [с.] 60
      • [с.] 61
     • II. Относителны мѣстоименны надавкы
      • [с.] 62
      • [с.] 63
      • [с.] 64
   • Глава пята [четвърта]. Глаголъ
    • [с.] 65
    • Прьвый рядъ. Прости глаголи
     • [с.] 66
     • 1. Прости производни глаголи и тѣхно значеніе
      • [с.] 67
      • [с.] 68
      • [с.] 69
      • [с.] 70
      • [с.] 71
      • [с.] 72
      • [с.] 73
      • [с.] 74
      • [с.] 75
      • [с.] 76
      • [Табл. 1]
      • [Табл. 2]
      • [Празна страница]
    • Вторый рядъ. Сложни глаголи
     • [с.] 77
     • [с.] 78
     • [с.] 79
     • [с.] 80
     • [с.] 81
     • [с.] 82
     • [с.] 83
     • [с.] 84
    • Какъ ся правять врѣмена-та на турскы-ты глаголы
     • [с.] 85
     • [с.] 86
     • [с.] 87
     • [с.] 88
     • [с.] 89
    • Спряженіе на турскы-ты глаголы
     • [с.] 90
     • [с.] 91
     • [с.] 92
     • [с.] 93
     • [с.] 94
     • [с.] 95
     • [с.] 96
     • [с.] 97
     • [с.] 98
     • [с.] 99
     • [с.] 100
     • [с.] 101
     • [с.] 102
     • [с.] 103
     • [с.] 104
     • [с.] 105
    • Забѣлѣжванія врьху наклоненія-та
     • [с.] 106
     • [с.] 107
     • [с.] 108
    • Спряженіе на сложны-ты глаголы
     • [с.] 109
     • [с.] 110
     • [с.] 111
     • [с.] 112
     • [с.] 113
     • [с.] 114
     • [с.] 115
     • [с.] 116
     • [с.] 117
     • [с.] 118
     • [с.] 119
     • [с.] 120
     • [с.] 121
     • [с.] 122
     • [с.] 123
    • Турскы причястія
     • [с.] 124
     • [с.] 125
     • [с.] 126
     • [с.] 127
     • [с.] 128
     • [с.] 129
    • Дѣепричястія
     • [с.] 130
     • [с.] 131
     • [с.] 132
     • [с.] 133
     • [с.] 134
     • [с.] 135
    • Глаголны имена
     • [с.] 136
     • [с.] 137
   • Глава седма[пета]. Нарѣчіе
    • [с.] 138
    • [с.] 139
    • [с.] 140
    • [с.] 141
    • [с.] 142
    • [с.] 143
    • Персидскы нарѣчія
     • [с.] 144
    • Арабскы нарѣчія
     • [с.] 145
   • Глава седма [шеста]. Прѣдлози и чястицы
    • Турскы прѣдлози
     • [с.] 146
     • [с.] 147
     • [с.] 148
     • [с.] 149
     • [с.] 150
     • [с.] 151
     • [с.] 152
    • Персидскы прѣдлози
     • [с.] 153
     • [с.] 154
    • Арабскы прѣдлози
     • [с.] 155
     • [с.] 156
     • [с.] 157
     • [с.] 158
     • [с.] 159
     • [с.] 160
   • Глава осма [седма]. Съѭзи
    • Турскы съѭзи
     • [с.] 161
    • Персидскы съѭзи
     • [с.] 162
    • Арабскы съѭзи
    • Сложни съѭзи
     • [с.] 163
    • Забѣлѣжванія врьху съѭзы-ты
     • [с.] 164
     • [с.] 165
     • [с.] 166
     • [с.] 167
     • [с.] 168
   • Глава девята [осма]. Мѣждумѣтіе
    • [с.] 169
    • [с.] 170
    • [с.] 171
    • [с.] 172
  • Втора чясть. За производство на рѣчи-ты
   • Глава прьва. Турскы производны рѣчи
    • [с. 173]
    • I. Производны имена
     • [с.] 174
     • [с.] 175
     • [с.] 176
     • [с.] 177
    • II. Производны прилагателны
     • [с.] 178
    • III. Производни глаголи
     • [с.] 179
     • [с.] 180
   • Глава втора. Персидскы производны рѣчи
    • I. Производни персидскы имена
     • [с.] 181
     • [с.] 182
    • II. Производны персидскы прилагателны
     • [с.] 183
     • [с.] 184
    • III. Персидскы причястія
     • [с.] 185
     • [с.] 186
   • Глава третя. Арабскы производны рѣчи
    • [с.] 187
    • [с.] 188
    • [с.] 189
    • [с.] 190
    • [с.] 191
    • 1. Производны рѣчи отъ здравы корени
     • [с.] 192
     • Таблица за образы-ты на глаголны сѫществителны имена отъ здравъ троебуквенъ корень
      • [с.] 193
      • [с.] 194
     • Таблица за образы-ты на другы-ты строеве рѣчи, произведены отъ троебуквенъ здравъ корень
      • [с.] 195
      • [с.] 196
      • [с.] 197
      • [с.] 198
      • [с.] 199
    • Производны рѣчи отъ десять-тѣ главы
     • 1. Глава
     • 2. Глава
      • [с.] 200
      • [с.] 201
     • 3. Глава
      • [с.] 202
     • 4. Глава
     • 5. Глава
      • [с.] 203
     • 6. Глава
      • [с.] 204
      • [с.] 205
     • 7. Глава
      • [с.] 206
     • 8. Глава
      • [с.] 207
     • 9. Глава
     • 10. Глава
      • [с.] 208
      • [с.] 209
    • Причястія, произведены отъ глаголны имена по десять-тѣ главы
     • 1. Причястія отъ главѫ
     • 2. Причястія отъ главѫ
      • [с.] 210
     • 3. Причястія отъ главѫ
     • 4. Причястія отъ главѫ
      • [с.] 211
     • 5. Причястія отъ главѫ
     • 6. Причястія отъ главѫ
      • [с.] 212
     • 7. Причястія отъ главѫ
     • 8. Причястія отъ главѫ
     • 9. Причястія отъ главѫ
      • [с.] 213
    • II. Неправилны арабскы рѣчи
     • [с.] 214
     • 1-о. Неправилны
      • [с.] 215
      • [с.] 216
     • 2-о. Неправилны, у кои-то една отъ коренны-ты буквы е съ хемзе
      • [с.] 217
      • [с.] 218
      • [с.] 219
      • [с.] 220
     • 3-о. Неправилны, нарѣчни
      • [с.] 221
      • [с.] 222
     • 4-о. Неправилны [...] (вглѫбнѫты)
      • [с.] 223
      • [с.] 224
      • [с.] 225
      • [с.] 226
     • 5-о. Неправилны рѣчи
      • [с.] 227
      • [с.] 228
      • [с.] 229
    • III. Четыребуквенны кореніе
     • [с.] 230
     • Таблица за употрѣбителны-ты въ османскый языкъ четыребуквенны рѣчи
      • [с.] 231
    • IV. Производство на относителны прилагателны
     • [с.] 232
     • [с.] 233
   • Глава четврьта. Сложны рѣчи
    • [с.] 234
    • [с.] 235
    • [с.] 236
    • [с.] 237
    • [с.] 238
    • [с.] 239
    • [с.] 240
    • [с.] 241
    • [с.] 242
    • [с.] 243
    • [с.] 244
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]