Citation link:
 • Български тѣ хайдути : Тѣхно то начяло и тѣхна та постоіана борба съ Турцы тѣ, отъ падения Българий до днѣшны тѣ времена : Книжица първа
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Извѣстие
   • [с. 3]
  • Прѣдговорь
   • [с.] 4
   • [с.] 5
   • [с.] 6
   • [с.] 7
   • [с.] 8
   • [с.] 9
   • [с.] 10
   • [с.] 11
   • [с.] 12
   • [с.] 13
   • [с. 14]
  • Отдѣление пьрво. Прѣдварителни причини Паденія Византийскаго Царства
   • [с. 15]
   • [с.] 16
   • [с.] 17
   • [с.] 18
   • [с.] 19
   • [с.] 20
   • [с.] 21
   • [с.] 22
   • [с.] 23
   • [с.] 24
   • [с.] 25
  • Забѣлѣшка
   • [с.] 26
   • [с.] 27
   • [с.] 28
   • [с.] 29
   • [с.] 30
   • [с.] 31
   • [с.] 32
   • [с.] 33
   • [с.] 34
   • [с.] 35
  • Прибавка. Възпомянание старобългарско на развалины тѣ старославянскаго града Чьрвеновода близь Рухчука
   • [с.] 36
   • [с.] 37
   • [с.] 38
   • [с.] 39
   • [с. 40]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]