Citation link:
  • Тропари и кондаци за св. Иван Рилскисредата на XIX в. (след 1836 г.)[Ръкопис]
    • лист 1 - лице
    • лист 1 - гръб
    • лист 2 - лице
    • лист 2 - гръб