Citation link:
 • Българска история отъ К. Иречка : (Писмо до Дружеството) : [рецензия] / [М. Дриновъ]. - Периодическо списание на Българското книжовно дружество : Год. 1, кн. 11/12 (1876), с. 215-227.
  • [c.] 215
  • [c.] 216
  • [c.] 217
  • [c.] 218
  • [c.] 219
  • [c.] 220
  • [c.] 221
  • [c.] 222
  • [c.] 223
  • [c.] 224
  • [c.] 225
  • [c.] 226
  • [c.] 227