Current View
Citation link:
Title:
Същност, роля и значение на фестивалната и клубна електронна музика на 21-ви век в процеса на оптимизация на публичната комуникация : Автореферат / Марио Георгиев Манев ; Науч. ръководител Здравко Райков.
 
Creator:
Манев, Марио Георгиев; Райков, Здравко Цветков науч. ръководител
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" по проф. направление 3.5 Общ. комуникации и информ. науки (Медии и комуникации - Връзки с обществеността) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Комуникация, връзки с обществеността и реклама" 2020; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2020
 
Subject:
Музика социология.; Музика, електронна.; Култура, съвременна.; Комуникация.
 
*** *** ***
 
001:
001165998
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Манев, Марио Георгиев
 
245:
Същност, роля и значение на фестивалната и клубна електронна музика на 21-ви век в процеса на оптимизация на публичната комуникация :| Автореферат /| Марио Георгиев Манев ; Науч. ръководител Здравко Райков.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 828.2 KB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
37 л. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" по проф. направление 3.5 Общ. комуникации и информ. науки (Медии и комуникации - Връзки с обществеността)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Комуникация, връзки с обществеността и реклама"| 2020
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2020
 
650:
Музика| социология.| Музика, електронна.| Култура, съвременна.| Комуникация.
 
700:
Райков, Здравко Цветков| науч. ръководител