Abstract:
Александър Жендов (1901-1953) е български график и живописец. Специализира във Виена и Москва. Дружество на новите художници, 1935 г.
 
Created:
около 1935 г.
 
Spatial:
София, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Колекция Александър Жендов
 
RightsHolder:
Национален литературен музей
 
Identifier:
F13673053950338
 
IsFormatOf:
Сн. 1862/92
 
Subject:
художник; 1930; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeopleartworld