Current View
Citation link:
Title:
Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Философски факултет. Книга Библиотечно-информационни науки : Т. 8. / Ред. кол. Милена Миланова - глав. ред. и др.; Annual of Sofia University "St. Kliment Ohridski". Faculty of Philosophy. Library and information science
 
Creator:
Миланова, Милена Миланова ред.; Пенелов, Илко Ненчев ред.; Харизанова, Оля Борисова ред.; Недков, Симеон Недков ред.; Даскалова, Красимира Петрова ред.; Христова, Боряна Владимирова ред.; Лозанова-Белчева, Елица Иванова ред.; Панчева, Цветанка Христова ред.; Цокева, Весела Костадинова ред.
 
Date:
2017 [issued] 2017 [за 2016].
 
Description:
Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
*** *** ***
 
001:
001133024
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
245:
Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Философски факултет. Книга Библиотечно-информационни науки :| Т. 8. /| Ред. кол. Милена Миланова - глав. ред. и др.
 
246:
Annual of Sofia University "St. Kliment Ohridski". Faculty of Philosophy. Library and information science
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 21 MB)
 
260:
2017 [за 2016].
 
300:
342 с.
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
700:
Миланова, Милена Миланова| ред.| Пенелов, Илко Ненчев| ред.| Харизанова, Оля Борисова| ред.| Недков, Симеон Недков| ред.| Даскалова, Красимира Петрова| ред.| Христова, Боряна Владимирова| ред.| Лозанова-Белчева, Елица Иванова| ред.| Панчева, Цветанка Христова| ред.| Цокева, Весела Костадинова| ред.