Current View
Title:
Оценка на фенотипни и генетични биомаркери на човешки гранулозо-лутеинни клетки и фоликулна течност за успешно приложение на процедури за асистирана репродукция (АРТ) : Автореферат / Георги Иванов Николов.; Assessment of phenotype and genotype biomarkers of human granulosa-luteinized cells and follicular fluid for successful application of assisted reproductive technology (ART) procedures Gueorgui Ivanov Nikolov
 
Creator:
Николов, Георги Иванов; Nikolov, Georgi Ivanov
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" в проф. направление 4.3. Биол. науки (Клетъчна биология) СУ "Св. Климент Охридски, Биол. фак., Кат. "Цитология, хистология и ембриология 2018; Библиогр. с. 49-54; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Генетика, медицинска.; Ембриология [човек].; Оплождане ин витро.
 
*** *** ***
 
001:
001143376
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Николов, Георги Иванов
 
245:
Оценка на фенотипни и генетични биомаркери на човешки гранулозо-лутеинни клетки и фоликулна течност за успешно приложение на процедури за асистирана репродукция (АРТ) :| Автореферат /| Георги Иванов Николов.
 
246:
Assessment of phenotype and genotype biomarkers of human granulosa-luteinized cells and follicular fluid for successful application of assisted reproductive technology (ART) procedures| Gueorgui Ivanov Nikolov
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 2.296 MB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
54 с. :| с цв. ил., табл., диагр. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" в проф. направление 4.3. Биол. науки (Клетъчна биология)| СУ "Св. Климент Охридски, Биол. фак., Кат. "Цитология, хистология и ембриология| 2018
 
504:
Библиогр. с. 49-54
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Генетика, медицинска.| Ембриология [човек].| Оплождане ин витро.
 
700:
Nikolov, Georgi Ivanov