Citation link:
Abstract:
Милко Мирков, български военен. Военно-полеви съвет при с. Ивановци, Битолско, Македония.
 
Created:
1917
 
Spatial:
Македония
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
колекция Милко Мирков
 
RightsHolder:
Светла Миркова
 
Identifier:
F14370387450164
 
Subject:
армейски офицер; война; AthPlus