Current View
Citation link:
Title:
Дейностноориентиран подход в обучението по чужд (немски) език : Автореферат. / Невена Георгиева Султанова ; Науч. ръководител Даниела Стойчева.
 
Creator:
Султанова, Невена Георгиева; Стойчева, Даниела Тотева науч. ръководител
 
Date:
2011 [issued] 2011.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по науч. спец. 05.07.03. - Методика на обучението по нем. ез. СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по класически и нови филологии, Кат. "Методика на чуждоезиковото обучение" 2011; Библиогр. с. 46-48; Електронно копие [София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2012]
 
Subject:
Чужди езици - методика на преподаването.; Немски език методика на преподаването.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Султанова, Невена Георгиева
 
245:
Дейностноориентиран подход в обучението по чужд (немски) език :| Автореферат. /| Невена Георгиева Султанова ; Науч. ръководител Даниела Стойчева.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 674 KB)
 
260:
София,| 2011.
 
300:
48 с. :| с ил. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по науч. спец. 05.07.03. - Методика на обучението по нем. ез.| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по класически и нови филологии, Кат. "Методика на чуждоезиковото обучение"| 2011
 
504:
Библиогр. с. 46-48
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| [София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2012]
 
650:
Чужди езици - методика на преподаването.| Немски език| методика на преподаването.
 
700:
Стойчева, Даниела Тотева| науч. ръководител