Current View
Citation link:
Title:
Интермедийни отношения между печатните и електронните книги : Автореферат / Георги Божидаров Александров ; Науч. ръководител Веселина Вълканова.
 
Creator:
Александров, Георги Божидаров; Вълканова, Веселина Йорданова науч. ръководител
 
Date:
2020 [issued] 2020.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за придобиване на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 3.5. Общ. комуникации и информ. науки (Журналистика-Книгознание) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Пресжурналистика и книгознание" 2020; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2020
 
Subject:
Издателско дело.; Информационни и комуникационни технологии приложение в книгоиздаването.; Електронни книги.
 
*** *** ***
 
001:
001166014
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Александров, Георги Божидаров
 
245:
Интермедийни отношения между печатните и електронните книги :| Автореферат /| Георги Божидаров Александров ; Науч. ръководител Веселина Вълканова.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 442.0 KB)
 
260:
София,| 2020.
 
300:
40 с. :| с табл. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за придобиване на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 3.5. Общ. комуникации и информ. науки (Журналистика-Книгознание)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Пресжурналистика и книгознание"| 2020
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2020
 
650:
Издателско дело.| Информационни и комуникационни технологии| приложение| в книгоиздаването.| Електронни книги.
 
700:
Вълканова, Веселина Йорданова| науч. ръководител