Abstract:
Стажанти в родилен дом в Женева с асистент д-р Моллов. Д-р Роза Василева Белчева - седнала.
 
Created:
1912
 
Spatial:
Женева, Швейцария
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13994740670881
 
IsFormatOf:
ДА София, ф. 1387К, оп. 1, а.е. 51.
 
Subject:
студент; лекар; 1910; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeople