Abstract:
П. К. Яворов, д-р Палиев и д-р Петко Пенчев.
 
Created:
1910
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13994740671221
 
IsFormatOf:
ЦДА, ф. 1722К, оп. 1, а.е. 13.
 
Subject:
поет; освободително движение; 1910; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeopleartworld