Citation link:
Abstract:
Делегати на конгреса на държавните, окръжни и общински чиновници и служители.
 
Created:
1911
 
Spatial:
София, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Център за исторически и политологически изследвания на НС на БСП
 
Identifier:
F13511625160014
 
IsFormatOf:
Г І 271
 
Subject:
професионално обединение; конгрес; 1910; EuropeanaPhotography; EUPHOTOmovements