Citation link:
 • Новый Завѣтъ Господа Нашегѡ ІисՃса Хрїста.
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац]
   • [Авантитул]
   • [Контратитул]
   • [Празна страница]
   • [Празна страница]
   • [Титул]
   • [Поститул]
  • Ѿглавленіе Новагѡ завѣта
   • [с.1]
   • [с.2]
  • Новый Завѣтъ Господа Нашегѡ ІисՃса Хрїста.
   • Свѧтое еѵаггелїе ѿ Матѳеа
    • Глава перваѧ
     • [с. 1]
    • Глава В҃
     • [с.]2
     • [с.]3
    • Глава Г҃
     • [с.]4
    • Глава Д҃
     • [с.]5
    • Глава Е҃
     • [с.]6
     • [с.]7
     • [с.]8
    • Глава Ѕ҃
     • [с.]9
     • [с.]10
     • [с.]11
    • Глава З҃
     • [с.]12
     • [с.]13
    • Глава И҃
     • [с.]14
     • [с.]15
    • Глава Ѳ҃
     • [с.]16
     • [с.]17
    • Глава І҃
     • [с.]18
     • [с.]19
    • Глава АІ҃
     • [с.]20
     • [с.]21
    • Глава ВІ҃
     • [с.]22
     • [с.]23
     • [с.]24
    • Глава ГІ҃
     • [с.]25
     • [с.]26
     • [с.]27
     • [с.]28
    • Глава ДІ҃
     • [с.]29
     • [с.]30
    • Глава ЕІ҃
     • [с.]31
     • [с.]32
    • Глава ЅІ҃
     • [с.]33
     • [с.]34
    • Глава ЗІ҃
     • [с.]35
     • [с.]36
    • Глава ИІ҃
     • [с.]37
     • [с.]38
    • Глава ѲІ҃
     • [с.]39
     • [с.]40
    • Глава К҃
     • [с.]41
     • [с.]42
    • Глава КА҃
     • [с.]43
     • [с.]44
     • [с.]45
    • Глава КВ҃
     • [с.]46
     • [с.]47
    • Глава КГ҃
     • [с.]48
     • [с.]49
     • [с.]50
    • Глава КД҃
     • [с.]51
     • [с.]52
     • [с.]53
    • Глава КЕ҃
     • [с.]54
     • [с.]55
    • Глава КЅ҃
     • [с.]56
     • [с.]57
     • [с.]58
     • [с.]59
     • [с.]60
    • Глава КЗ҃
     • [с.]61
     • [с.]62
     • [с.]63
    • Глава КИ҃
     • [с.]64
     • [с.]65
   • Свѧтое еваггелїе ѿ Марка
    • Глава перваѧ
     • [с. 66]
     • [с.]67
    • Глава В҃
     • [с.]68
     • [с.]69
    • Глава Г҃
     • [с.]70
     • [с.]71
    • Глава Д҃
     • [с.]72
     • [с.]73
    • Глава Е҃
     • [с.]74
     • [с.]75
     • [с.]76
    • Глава Ѕ҃
     • [с.]77
     • [с.]78
     • [с.]79
    • Глава З҃
     • [с.]80
     • [с.]81
    • Глава И҃
     • [с.]82
     • [с.]83
    • Глава Ѳ҃
     • [с.]84
     • [с.]85
     • [с.]86
    • Глава І҃
     • [с.]87
     • [с.]88
     • [с.]89
     • [с.]90
    • Глава АІ҃
     • [с.]91
     • [с.]92
    • Глава ВІ҃
     • [с.]93
     • [с.]94
    • Глава ГІ҃
     • [с.]95
     • [с.]96
     • [с.]97
    • Глава ДІ҃
     • [с.]98
     • [с.]99
     • [с.]100
     • [с.]101
    • Глава ЕІ҃
     • [с.]102
     • [с.]103
    • Глава ЅІ҃
     • [с.]104
     • [с.]105
   • Свѧтое еваггелїе ѿ ЛՃка
    • Глава перваѧ
     • [с.106]
     • [с.]107
     • [с.]108
     • [с.]109
    • Глава В҃
     • [с.]110
     • [с.]111
     • [с.]112
    • Глава Г҃
     • [с.]113
     • [с.]114
    • Глава Д҃
     • [с.]115
     • [с.]116
     • [с.]117
    • Глава Е҃
     • [с.]118
     • [с.]119
    • Глава Ѕ҃
     • [с.]120
     • [с.]121
     • [с.]122
     • [с.]123
    • Глава З҃
     • [с.]124
     • [с.]125
     • [с.]126
    • Глава И҃
     • [с.]127
     • [с.]128
     • [с.]129
     • [с.]130
    • Глава Ѳ҃
     • [с.]131
     • [с.]132
     • [с.]133
     • [с.]134
    • Глава І҃
     • [с.]135
     • [с.]136
    • Глава АІ҃
     • [с.]137
     • [с.]138
     • [с.]139
     • [с.]140
    • Глава ВІ҃
     • [с.]141
     • [с.]142
     • [с.]143
     • [с.]144
    • Глава ГІ҃
     • [с.]145
     • [с.]146
    • Глава ДІ҃
     • [с.]147
     • [с.]148
    • Глава ЕІ҃
     • [с.]149
     • [с.]150
    • Глава ЅΙ҃
     • [с.]151
     • [с.]152
    • Глава ЗІ҃
     • [с.]153
     • [с.]154
    • Глава ИІ҃
     • [с.]155
     • [с.]156
    • Глава ѲІ҃
     • [с.]157
     • [с.]158
     • [с.]159
    • Глава К҃
     • [с.]160
     • [с.]161
     • [с.]162
    • Глава КА҃
     • [с.]163
     • [с.]164
    • Глава КВ҃
     • [с.]165
     • [с.]166
     • [с.]167
     • [с.]168
    • Глава КГ҃
     • [с.]169
     • [с.]170
     • [с.]171
    • Глава КД҃
     • [с.]172
     • [с.]173
     • [с.]174
   • Свѧтое еваггелїе ѿ Іѡанна
    • Глава перваѧ
     • [с.]175
     • [с.]176
     • [с.]177
    • Глава В҃
     • [с.]178
    • Глава Г҃
     • [с.]179
     • [с.]180
    • Глава Д҃
     • [с.]181
     • [с.]182
     • [с.]183
    • Глава Е҃
     • [с.]184
     • [с.]185
     • [с.]186
    • Глава Ѕ҃
     • [с.]187
     • [с.]188
     • [с.]189
     • [с.]190
    • Глава З҃
     • [с.]191
     • [с.]192
     • [с.]193
    • Глава И҃
     • [с.]194
     • [с.]195
     • [с.]196
    • Глава Ѳ҃
     • [с.]197
     • [с.]198
    • Глава І҃
     • [с.]199
     • [с.]200
     • [с.]201
    • Глава АІ҃
     • [с.]202
     • [с.]203
     • [с.]204
    • Глава ВІ҃
     • [с.]205
     • [с.]206
    • Глава ГІ҃
     • [с.]207
     • [с.]208
     • [с.]209
    • Глава ДІ҃
     • [с.]210
     • [с.]211
    • Глава ЕІ҃
     • [с.]212
    • Глава ЅІ҃
     • [с.]213
     • [с.]214
    • Глава ЗІ҃
     • [с.]215
     • [с.]216
    • Глава ИІ҃
     • [с.]217
     • [с.]218
    • Глава ѲІ҃
     • [с.]219
     • [с.]220
     • [с.]221
    • Глава К҃
     • [с.]222
     • [с.]223
    • Глава КА҃
     • [с.]224
     • [с.]225
   • Дѣѧніѧ та на-свѧти те апостоли
    • Глава перваѧ
     • [с.226]
     • [с.]227
    • Глава В҃
     • [с.]228
     • [с.]229
     • [с.]230
    • Глава Г҃
     • [с.]231
    • Глава Д҃
     • [с.]232
     • [с.]233
     • [с.]234
    • Глава Е҃
     • [с.]235
     • [с.]236
    • Глава Ѕ҃
     • [с.]237
    • Глава З҃
     • [с.]238
     • [с.]239
     • [с.]240
     • [с.]241
    • Глава И҃
     • [с.]242
     • [с.]243
     • [с.]244
    • Глава Ѳ҃
     • [с.]245
     • [с.]246
     • [с.]247
    • Глава І҃
     • [с.]248
     • [с.]249
     • [с.]250
    • Глава АІ҃
     • [с.]251
     • [с.]252
    • Глава ВІ҃
     • [с.]253
    • Глава ГІ҃
     • [с.]254
     • [с.]255
     • [с.]256
     • [с.]257
    • Глава ДІ҃
     • [с.]258
     • [с.]259
    • Глава ЕІ҃
     • [с.]260
     • [с.]261
     • [с.]262
    • Глава ЅІ҃
     • [с.]263
     • [с.]264
    • Глава ЗІ҃
     • [с.]265
     • [с.]266
     • [с.]267
    • Глава ИІ҃
     • [с.]268
     • [с.]269
    • Глава ѲІ҃
     • [с.]270
     • [с.]271
     • [с.]272
    • Глава К҃
     • [с.]273
     • [с.]274
    • Глава КА҃
     • [с.]275
     • [с.]276
     • [с.]277
    • Глава КВ҃
     • [с.]278
     • [с.]279
    • Глава КГ҃
     • [с.]280
     • [с.]281
     • [с.]282
    • Глава КД҃
     • [с.]283
     • [с.]284
    • Глава КЕ҃
     • [с.]285
     • [с.]286
    • Глава КЅ҃
     • [с.]287
     • [с.]288
    • Глава КЗ҃
     • [с.]289
     • [с.]290
     • [Липсват страници]
   • [Іакѡвае]
    • Глава Д҃
     • [с.]299
    • Глава Е҃
     • [с.]300
     • [с.]301
   • Первое соборное посланїе на свѧтагѡ апостола Петра
    • Глава А҃
     • [с.]302
     • [с.]303
    • Глава В҃
     • [с.]304
    • Глава Г҃
     • [с.]305
     • [с.]306
    • Глава Д҃
     • [с.]307
    • Глава Е҃
     • [с.]308
     • [с.]309
   • Второе соборное посланїе на свѧтагѡ апостола Петра
    • Глава А҃
     • [с.310]
    • Глава В҃
     • [с.]311
     • [с.]312
    • Глава Г҃
     • [с.]313
     • [с.]314
   • Первое соборное посланїе на свѧтагѡ апостола Іѡанна Богослова
    • Глава А҃
    • Глава В҃
     • [с.]315
     • [с.]316
    • Глава Г҃
     • [с.]317
     • [с.]318
    • Глава Д҃
     • [с.]319
    • Глава Е҃
     • [с.]320
     • [с.]321
   • Второе соборное посланїе свѧтагѡ апостола Іѡанна Богослова
    • Глава А҃
     • [с.]322
   • Третїе соборное посланїе свѧтагѡ апостола Іѡанна Богослова
    • Глава А҃
     • [с.]323
   • Соборное посланїе на свѧтагѡ апостола ІՃда
    • Глава А҃
     • [с.]324
     • [с.]325
   • Къ римлѧнѡмъ посланїе на свѧтагѡ апостола Паѵла
    • Глава А҃
     • [с.]326
     • [с.]327
    • Глава В҃
     • [с.]328
     • [с.]329
    • Глава Г҃
     • [с.]330
     • [с.]331
    • Глава Д҃
     • [с.]332
     • [с.]333
    • Глава Е҃
     • [с.]334
    • Глава Ѕ҃
     • [с.]335
     • [с.]336
    • Глава З҃
     • [с.]337
    • Глава И҃
     • [с.]338
     • [с.]339
     • [с.]340
    • Глава Ѳ҃
     • [с.]341
     • [с.]342
    • Глава І҃
     • [с.]343
     • [с.]344
    • Глава АІ҃
     • [с.]345
     • [с.]346
    • Глава ВІ҃
     • [с.]347
    • Глава ГІ҃
     • [с.]348
    • Глава ДІ҃
     • [с.]349
     • [с.]350
    • Глава ЕІ҃
     • [с.]351
     • [с.]352
    • Глава ЅІ҃
     • [с.]353
     • [с.]354
   • Къ корінѳѧнѡмъ A.҃ посланїе на свѧтагѡ апостола Паѵла
    • Глава А҃
     • [с.]355
     • [с.]356
    • Глава В҃
     • [с.]357
    • Глава Г҃
     • [с.]358
    • Глава Д҃
     • [с.]359
    • Глава Д҃
     • [с.]360
    • Глава Е҃
     • [с.]361
    • Глава Ѕ҃
     • [с.]362
    • Глава З҃
     • [с.]363
     • [с.]364
     • [с.]365
    • Глава И҃
     • [с.]366
    • Глава Ѳ҃
     • [с.]367
    • Глава І҃
     • [с.]368
     • [с.]369
    • Глава АІ҃
     • [с.]370
     • [с.]371
    • Глава ВІ҃
     • [с.]372
     • [с.]373
    • Глава ГІ҃
     • [с.]374
    • Глава ДІ҃
     • [с.]375
     • [с.]376
     • [с.]377
    • Глава ЕІ҃
     • [с.]378
     • [с.]379
     • [с.]380
    • Глава ЅІ҃
     • [с.]381
     • [с.]382
   • Къ корінѳѧнѡмъ B.҃ посланїе свѧтагѡ апостола Паѵла
    • Глава А҃
     • [с.383]
     • [с.]384
    • Глава В҃
     • [с.]385
    • Глава Г҃
     • [с.]386
    • Глава Д҃
     • [с.]387
     • [с.]388
    • Глава Ѕ҃
     • [с.]389
     • [с.]390
    • Глава З҃
     • [с.]391
    • Глава И҃
     • [с.]392
    • Глава И҃
     • [с.]393
    • Глава Ѳ҃
     • [с.]394
    • Глава І҃
     • [с.]395
    • Глава АІ҃
     • [с.]396
     • [с.]397
     • [с.]398
    • Глава ВІ҃
     • [с.]399
    • Глава ГІ҃
     • [с.]400
   • Къ галатѡмъ посланїе свѧтагѡ апостола Паѵла
    • Глава А҃
     • [с.]401
     • [с.]402
    • Глава В҃
     • [с.]403
     • [с.]404
    • Глава Г҃
     • [с.]405
     • [с.]406
    • Глава Д҃
     • [с.]407
    • Глава Е҃
     • [с.]408
     • [с.]409
    • Глава Ѕ҃
     • [с.]410
   • Ко ефесеемъ посланїе свѧтагѡ апостола Паѵла
    • Глава А҃
     • [с.]411
     • [с.]412
    • Глава В҃
     • [с.]413
    • Глава Г҃
     • [с.]414
    • Глава Д҃
     • [с.]415
     • [с.]416
    • Глава Е҃
     • [с.]417
     • [с.]418
    • Глава Ѕ҃
     • [с.]419
     • [с.]420
   • Къ фїлїпписїемъ посланїе свѧтагѡ апостола Паѵла
    • Глава А҃
     • [с.421]
     • [с.]422
    • Глава В҃
     • [с.]423
    • Глава Г҃
     • [с.]424
     • [с.]425
    • Глава Д҃
     • [с.]426
     • [с.]427
   • Къ колоссаемъ посланїе свѧтагѡ апостола Паѵла
    • Глава А҃
     • [с.428]
     • [с.]429
    • Глава В҃
     • [с.]430
    • Глава Г҃
     • [с.]431
     • [с.]432
    • Глава Д҃
     • [с.]433
   • Къ солՃнѧнѡмъ А.҃ посланїе свѧтагѡ апостола Паѵла
    • Глава А҃
     • [с.]434
    • Глава В҃
     • [с.]435
    • Глава Г҃
     • [с.]436
    • Глава Д҃
     • [с.]437
    • Глава Е҃
     • [с.]438
     • [с.]439
   • Къ солՃнѧнѡмъ В.҃ посланїе свѧтагѡ апостола Паѵла
    • Глава А҃
     • [с.]440
    • Глава В҃
     • [с.]441
    • Глава Г҃
     • [с.]442
   • Къ Тїмоѳею А.҃ посланїе свѧтагѡ апостола Паѵла
    • Глава А҃
     • [с.]443
     • [с.]444
    • Глава В҃
     • [с.]445
    • Глава Г҃
     • [с.]446
    • Глава Д҃
     • [с.]447
    • Глава Е҃
     • [с.]448
    • Глава Ѕ҃
     • [с.]449
     • [с.]450
   • Къ Тїмоѳею В.҃ посланїе свѧтагѡ апостола Паѵла
    • Глава А҃
     • [с.]451
    • Глава В҃
     • [с.]452
     • [с.]453
    • Глава Г҃
     • [с.]454
    • Глава Д҃
     • [с.]455
     • [с.]456
   • Къ ТїтՃ посланїе свѧтагѡ апостола Паѵла
    • Глава А҃
     • [с.457]
    • Глава В҃
     • [с.]458
    • Глава Г҃
     • [с.]459
   • Къ ФілимонՃ посланїе свѧтагѡ апостола Паѵла
    • Глава А҃
     • [с.]460
     • [с.]461
   • Къ евреемъ посланїе свѧтагѡ апостола Паѵла
    • Глава А҃
     • [с.462]
    • Глава В҃
     • [с.]463
    • Глава Г҃
     • [с.]464
    • Глава Д҃
     • [с.]465
     • [с.]466
    • Глава Е҃
    • Глава Ѕ҃
     • [с.]467
     • [с.]468
    • Глава З҃
     • [с.]469
     • [с.]470
    • Глава И҃
     • [с.]471
    • Глава Ѳ҃
     • [с.]472
     • [с.]473
    • Глава І҃
     • [с.]474
     • [с.]475
    • Глава АІ҃
     • [с.]476
     • [с.]477
     • [с.]478
    • Глава ВІ҃
     • [с.]479
     • [с.]480
     • [с.]481
    • Глава ГІ҃
     • [с.]482
     • [с.]483
   • Ѿкровенїе свѧтагѡ Іѡанна Богослова
    • Глава А҃
     • [с.484]
    • Глава В҃
     • [с.]485
     • [с.]486
    • Глава Г҃
     • [с.]487
     • [с.]488
    • Глава Д҃
     • [с.]489
    • Глава Е҃
     • [с.]490
    • Глава Ѕ҃
     • [с.]491
     • [с.]492
    • Глава З҃
     • [с.]493
    • Глава И҃
     • [с.]494
    • Глава Ѳ҃
     • [с.]495
     • [с.]496
    • Глава І҃
     • [с.]497
    • Глава АІ҃
     • [с.]498
    • Глава ВІ҃
     • [с.]499
     • [с.]500
    • Глава ГІ҃
     • [с.]501
    • Глава ДІ҃
     • [с.]502
     • [с.]503
    • Глава ЕІ҃
    • Глава ЅІ҃
     • [с.]504
     • [с.]505
    • Глава ЗІ҃
     • [с.]506
    • Глава ИІ҃
     • [с.]507
     • [с.]508
    • Глава ѲІ҃
     • [с.]509
     • [с.]510
    • Глава К҃
     • [с.]511
    • Глава КА҃
     • [с.]512
     • [с.]513
    • Глава КВ҃
     • [с.]514
     • [с.]515
     • [с.]516
  • [Последни страници и корица]
   • [Празна страница]
   • [Празна страница]
   • [Празна страница]
   • [Празна страница]
   • [Заден форзац]
   • [Задна корица]