Abstract:
Генерал Марков и лейтенант Панов пред ж.п. моста на гара Тулово. Генерал Марков е генерал, военен лекар, участник в Балканските войни.
 
Created:
20.09.1937
 
Spatial:
Тулово, българия
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Стойчо Млечевски
 
Identifier:
F13910078420108
 
Subject:
война; Балкански войни; лекар; армейски офицер; генерал; 1930; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplearmyofficers