Current View
Authors:
Пътев, Николай Йонков; Patev, Nikolay Yonkov
 
Title:
Проблеми на идентификацията на аеродинамичните коефициенти на безпилотни летателни апарати
 
Other Titles:
Problems to identification aerodynamics coefficients of unmanned aerial vehicles; Автоматизация на производството / Industrial automation
 
Date of Issue:
2004
 
Is Part of:
Годишник на ТУ - София, Том 54, 2004, № 1. Автоматика и информатика : Юбилейна научна сесия 30 години факултет “Автоматика“ ТУ–София, 28-29 октомври 2004 г. София, с. 167-174
 
Publisher:
Технически университет - София
 
Identifiers:
0374-342X [issn]
 
Type:
Article
 
Language:
bul
 
Subject:
автоматизирани системи за управление – приложение – във въздушния транспорт; летателни апарати – управление – моделиране
 
Abstract:
Aerodynamics coefficients are nonlinear and non time invariant function of multiple arguments. Their accuracy definitions determine quality automotive control systems of unmanned aerial vehicles. They are considered problems to their identifications and methods of the decision on some from them.
 
Description:
Пътев, Николай Йонков. Проблеми на идентификацията на аеродинамичните коефициенти на безпилотни летателни апарати. (Автоматизация на производството). // Том 54, 2004, № 1. Автоматика и информатика : Юбилейна научна сесия 30 години факултет “Автоматика“ ТУ–София, 28-29 октомври 2004 г. София, с. 167-174 : с формули, диагр. Рез. на бълг. и англ. ез.; С библиогр.