Citation link:
 • Χαρακτήρ Χρηστοηθοῦς ἀνθρώπου, ἤτοι Χρηστοηθείας Ἐπιτομή : Περιέχουσα εἰς κεφάλαια ὀκτώ τά χαρακτηριστικότερα τοῦ χρηστοηθοῦς ἀνθρώπου / Εξεργασθεις ύπό Δημητρίου Καλαβακίδου Μελενικίου εις χρησιν της εν Μελενικω Νεολαιας
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Вътрешна страна на предната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • [Текст]
   • [с.] 3
   • [с.] 4
   • [с.] 5
   • [с.] 6
   • [с.] 7
   • [с.] 8
   • [с.] 9
   • [с.] 10
   • [с.] 11
   • [с.] 12
   • [с.] 13
   • [с.] 14
   • [с.] 15
   • [с.] 16
   • [с.] 17
   • [с.] 18
   • [с.] 19
   • [с.] 20
   • [с.] 21
   • [с.] 22
   • [с.] 23
   • [с.] 24
   • [с.] 25
   • [с.] 26
   • [с.] 27
   • [с.] 28
   • [с.] 29
   • [с.] 30
   • [с.] 31
   • [с.] 32
   • [с.] 33
   • [Липсват страници]
   • [с.] 50
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на задната корица]
   • [Задна корица]