Abstract:
Стефан Албертов Гечев - български поет, преводач, драматург. Портрет на Минчо Султанов (баща на съпругата му Кръстина Гечева) като студент в Лозана.
 
Created:
1910
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
семеен архив Стефан Гечев
 
RightsHolder:
Кръстина Гечева
 
Identifier:
F14370387450009
 
Subject:
1910; студент; AthPlus