Current View
Title:
Осигурителният стаж в българското законодателство : Автореферат / Цвета Евгениева Попова ; Науч. ръководител Красимира Средкова.
 
Creator:
Попова, Цвета Евгениева; Popova, Cveta Evgenieva; Средкова, Красимира науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.6. (Трудово право и обществено осигуряване) СУ "Св. Климент Охридски", Юридически Фак., Кат. "Трудово и осигурително право" 2018; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Трудово право България.; Обществено осигуряване България.; Осигурително право, българско
 
*** *** ***
 
001:
001141865
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Попова, Цвета Евгениева
 
245:
Осигурителният стаж в българското законодателство :| Автореферат /| Цвета Евгениева Попова ; Науч. ръководител Красимира Средкова.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.088 MB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
30 с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.6. (Трудово право и обществено осигуряване)| СУ "Св. Климент Охридски", Юридически Фак., Кат. "Трудово и осигурително право"| 2018
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Трудово право| България.| Обществено осигуряване| България.| Осигурително право, българско
 
700:
Popova, Cveta Evgenieva| Средкова, Красимира| науч. ръководител