Abstract:
Тома Попвърбанов с учители и ученици от прогимназиите в Бреница и Кнежа.
 
Created:
1923
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13994740670746
 
IsFormatOf:
ДА София, ф. 1426К, оп. 1, а.е. 132.
 
Subject:
учител; ученик; 1920; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeople