Citation link:
 • Земеописание за първоначялны ученици
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • [Въведение]
   • [с. III]
   • [с.] IV
  • [Естествено] Земеописание
   • Урокъ I
    • [с. 5]
    • [с.] 6
    • Пытаніе врьху I-й урокъ
     • [с.] 7
   • Урокъ II. Страны на свѣта
    • [с.] 8
    • [с.] 9
    • [с.] 10
   • Урокъ III. Пять океана и пять чясти на свѣта
    • [с.] 11
    • [с.] 12
   • Урокъ IV. Поднебни пояси
    • [с.] 13
    • [с.] 14
    • [с.] 15
    • [с.] 16
    • [с.] 17
    • [с.] 18
  • Обяснение на имена-та, що сѫ употрѣбявать въ естествено-то земеописание
   • Урокъ V. Различны чясти на сушѭ-тѫ
    • [с.] 19
    • [с.] 20
    • [с.] 21
    • [с.] 22
    • [с.] 23
    • [с.] 24
   • Урокъ VI. Различны чясти на водѫ-тѫ
    • [с.] 25
    • [с.] 26
    • [с.] 27
    • [с.] 28
    • [с.] 29
    • [с.] 30
    • [с.] 31
   • Урокъ VII.
    • [с.] 32
    • [с.] 33
   • Урокъ VIII. Океанъ и неговы главны чясти
    • [с.] 34
    • [с.] 35
    • [с.] 36
    • [с.] 37
   • Урокъ IX. Цѣлины и тѣхны главны чясти
    • [с.] 38
    • [с.] 39
    • [с.] 40
    • [с.] 41
    • [с.] 42
   • Обще повтаряніе на изучено-то
    • [с.] 43
    • [с.] 44
    • [с.] 45
  • [Континенти и държави]
   • Урокъ XI. Очьртание и положение на европейскы-ты дьржявы на цѣлинѫ-тѫ, полуостровы-ты и островы-ты
    • [с.] 46
    • [с.] 47
    • Пытаніе възъ хартѫ-тѫ на Европѫ
     • Държявы и столинны
      • [с.] 48
      • [с.] 49
      • [с.] 50
      • [с.] 51
     • Острови, полуострови и планины
      • [с.] 52
   • Урокъ XII. Вънкашни воды
    • [с.] 53
    • [с.] 54
    • [с.] 55
    • [с.] 56
    • [с.] 57
   • Урокъ XIII. Внѫтрѣшни воды и планины
    • [с.] 58
    • [с.] 59
    • [с.] 60
   • Урокъ XIV. Описание на европейскы-ты държявы
    • [с.] 61
    • [с.] 62
    • [с.] 63
    • [с.] 64
    • [с.] 65
    • [с.] 66
   • Урокъ XV. Очьртание и положение на дьржявы-ты на цѣлинѫтѫ, полуастровы-ты и островы-ты на Азиѭ
    • [с.] 67
    • [с.] 68
    • [с.] 69
    • [с.] 70
   • Урокъ XVI. Очьртание и положение на цѣлины-ты на Африкѫ и островы-ты ѝ
    • [с.] 71
    • [с.] 72
   • Урокъ XVII. Очьртание и прѣдѣли на земи-ты на Сѣвернѫ Америкѫ и на островы-ты ѝ. - Вънкашни воды
    • [с.] 73
    • [с.] 74
    • [с.] 75
   • Урокъ XVIII. Очьртание и прѣдѣли на земи-ты на Южнѫ Америкѫ
    • [с.] 76
    • [с.] 77
    • [с.] 78
   • Урокъ XIX. Океания и Австралия
    • [с.] 79
    • [с.] 80
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]