Abstract:
Портрет на български търговец в градско облекло.
 
Creator:
фотоателие ’’Доктор Марк’’
 
Created:
1899
 
Spatial:
Свищов, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Стойчо Млечевски
 
Identifier:
F13945504280265
 
Subject:
портрет; ателие; търговец; костюм; 1890; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplesocialgroups