Current View
Citation link:
Title:
Социални мрежи за взаимопомощ в периода на социализма (по примера на град Пловдив и град Съединение) : Автореферат / Кристина Бориславова Бабева ; Науч. ръководител Веселин Тепавичаров.; Social netwoks for mutual aid during socialism (by the example of Saedinenie and Plovdiv cities) Kristina Borislavova Bobeva
 
Creator:
Бобева, Кристина Бориславова; Тепавичаров, Веселин Иванов науч. ръководител; Bobeva, Kristina Borislavova
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на науч. и образователна степен "доктор" по етнология, проф. направление 3.1. - Социология, антропология и науки за културата СУ "Св. Климент Охридски", Ист. фак., Кат. "Етнология" 2019; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2020
 
Subject:
Социалистическо общество България.; Социалистически начин на живот Пловдивска област.
 
*** *** ***
 
001:
001164269
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Бобева, Кристина Бориславова
 
245:
Социални мрежи за взаимопомощ в периода на социализма (по примера на град Пловдив и град Съединение) :| Автореферат /| Кристина Бориславова Бабева ; Науч. ръководител Веселин Тепавичаров.
 
246:
Social netwoks for mutual aid during socialism (by the example of Saedinenie and Plovdiv cities)| Kristina Borislavova Bobeva
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 272.4 KB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
25 л. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на науч. и образователна степен "доктор" по етнология, проф. направление 3.1. - Социология, антропология и науки за културата| СУ "Св. Климент Охридски", Ист. фак., Кат. "Етнология"| 2019
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2020
 
650:
Социалистическо общество| България.| Социалистически начин на живот| Пловдивска област.
 
700:
Тепавичаров, Веселин Иванов| науч. ръководител| Bobeva, Kristina Borislavova