Citation link:
 • Етнографско изследване на село Ковачевци, Самоковско
  • Заглавна страница
  • Речник на характерната лексика
   • стр. 200
   • стр. 201
   • стр. 202
   • стр. 203
   • стр. 204
   • стр. 205
   • стр. 206