Abstract:
Братята Иван и Аспарух Пъшкови с подполковник Цонков и Симеон Съев, снимани в Одрин след превземането му от българските войски през Балканската война (1912-1913).
 
Created:
Април 1913
 
Spatial:
Одрин, Турция
 
Medium:
Отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Сбирка № 24 - ”Снимки от периода 1878-1944”
 
RightsHolder:
Национален исторически музей
 
Identifier:
F13590305690055
 
IsFormatOf:
№ 38200
 
Subject:
Балкански войни; армейски офицер; 1910; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplearmyofficers