Abstract:
Адриана Будевска със семейството си.
 
Spatial:
София, България
 
Medium:
Отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Сбирка № 24 - ”Снимки от периода 1878-1944”
 
RightsHolder:
Национален исторически музей
 
Identifier:
F13512364400058
 
IsFormatOf:
№ 6819
 
Subject:
актриса; театър; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeopleartworld