Current View
Citation link:
Title:
Думи от гръцки произход в руския език : (В контекста на тяхната история) Автореферат / Стефания Георгиевна Амириду ; Науч. ръководител Пенка Димитрова Филкова.
 
Creator:
Амириду, Стефания Георгиевна; Филкова, Пенка Димитрова науч. ръководител
 
Date:
2011 [issued] 2011.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", Проф. направление 2.1 Филология - Общо и сравнително езикознание (съпоставително езикознание и балканско езикознание) СУ "Св. Климент Охридски", Департамент за езиково обучение, Кат. "Сравнителна и приложна лингвистика 2011; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2012
 
Subject:
Руски език чужди думи.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Амириду, Стефания Георгиевна
 
245:
Думи от гръцки произход в руския език :| (В контекста на тяхната история)| Автореферат /| Стефания Георгиевна Амириду ; Науч. ръководител Пенка Димитрова Филкова.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 562 KB)
 
260:
София,| 2011.
 
300:
[18] с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", Проф. направление 2.1 Филология - Общо и сравнително езикознание (съпоставително езикознание и балканско езикознание)| СУ "Св. Климент Охридски", Департамент за езиково обучение, Кат. "Сравнителна и приложна лингвистика| 2011
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2012
 
650:
Руски език| чужди думи.
 
700:
Филкова, Пенка Димитрова| науч. ръководител