Current View
Citation link:
Title:
Микровълнови устройства с феритни елементи за милиметрови вълни : Автореферат / Илияна Илиева Арестова ; Науч. ръководител Стефан Александров.
 
Creator:
Арестова, Илияна Илиева; Александров, Стефан
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Кор. опис.; Пълното име на науч. ръководител е Стефан Александров Иванов; Автореферат на дисертация за получаване на образователната и науч. степен "доктор", проф. направление 4.1. Физ. науки (Радиофизика и физ. електроника) СУ "Св. Климент Охридски", Физ. фак. 2019; Библиогр. с. 37-40; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Радиовълни.; Радиофизика.
 
*** *** ***
 
001:
001158132
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Арестова, Илияна Илиева
 
245:
Микровълнови устройства с феритни елементи за милиметрови вълни :| Автореферат /| Илияна Илиева Арестова ; Науч. ръководител Стефан Александров.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 4.580 MB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
41 с. :| с цв. ил., табл., диагр. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.| Пълното име на науч. ръководител е Стефан Александров Иванов
 
502:
Автореферат на дисертация| за получаване на образователната и науч. степен "доктор", проф. направление 4.1. Физ. науки (Радиофизика и физ. електроника)| СУ "Св. Климент Охридски", Физ. фак.| 2019
 
504:
Библиогр. с. 37-40
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Радиовълни.| Радиофизика.
 
700:
Александров, Стефан