Abstract:
Елена Снежина и Георги Стаматов в пиесата ”Опианение” на Аугуст Стриндберг.
 
Created:
1931-1939
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13994740671152
 
IsFormatOf:
ЦДА, ф. 46К, оп. 1, а.е. 6.
 
Subject:
театър; актьор; актриса; 1930; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeopleartworld