Current View
Citation link:
Title:
Идентичност и другост в контекста на чешката литература от периода на Ранното възраждане : Автореферат / Славея Димитрова Димитрова ; Науч. ръководител Иван Павлов ; Рец. Панайот Карагьозов, Анжелина Пенчева.
 
Creator:
Димитрова, Славея Димитрова; Павлов, Иван Александров; Карагьозов, Панайот Димитров; Пенчева, Анжелина Христова
 
Date:
2012 [issued] 2012.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор"; Научна специалност: Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (чешка литература) ; Шифър: 05.04.06 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Фак. по Славянски филологии, Кат. по Славянски филологии; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2012
 
Subject:
Чешка литература история и критика дисертации.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Димитрова, Славея Димитрова
 
245:
Идентичност и другост в контекста на чешката литература от периода на Ранното възраждане :| Автореферат /| Славея Димитрова Димитрова ; Науч. ръководител Иван Павлов ; Рец. Панайот Карагьозов, Анжелина Пенчева.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 460 KB)
 
260:
София,| 2012.
 
300:
56 с. ;| 16 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и научна степен "доктор"; Научна специалност: Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (чешка литература) ; Шифър: 05.04.06| Софийски университет "Св. Климент Охридски", Фак. по Славянски филологии, Кат. по Славянски филологии
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2012
 
650:
Чешка литература| история и критика| дисертации.
 
700:
Павлов, Иван Александров| Карагьозов, Панайот Димитров| Пенчева, Анжелина Христова