Current View
Citation link:
Title:
Изучаване на род Lactobacillus и род Fructobacillus в микробиотата на медоносни пчели : Автореферат / Явор Костадинов Рабаджиев ; Науч. ръководители Искра Иванова, Илия Илиев.; Study of the genus Lactobacillus and Fructobacillus in microbiotics of honey bees Yavor Kostadinov Rabadjiev
 
Creator:
Рабаджиев, Явор Костадинов; Rabadziev, Javor Kostadinov.; Иванова, Искра Витанова науч. ръководител; Илиев, Илия Николов науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Автореферат [на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор"], проф. направление 4.3. Биол. науки, науч. спец. (Микробиология) СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. "Обща и пром. микробиология" 2018; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Пчели обмяна на веществата.; Бактерии свойства.; Ветеринарна микробиология.
 
*** *** ***
 
001:
001138373
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Рабаджиев, Явор Костадинов
 
245:
Изучаване на род Lactobacillus и род Fructobacillus в микробиотата на медоносни пчели :| Автореферат /| Явор Костадинов Рабаджиев ; Науч. ръководители Искра Иванова, Илия Илиев.
 
246:
Study of the genus Lactobacillus and Fructobacillus in microbiotics of honey bees| Yavor Kostadinov Rabadjiev
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.392 MB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
50 с. :| с табл., сх., диагр. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат [на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор"], проф. направление 4.3. Биол. науки, науч. спец. (Микробиология)| СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. "Обща и пром. микробиология"| 2018
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Пчели| обмяна на веществата.| Бактерии| свойства.| Ветеринарна микробиология.
 
700:
Rabadziev, Javor Kostadinov.| Иванова, Искра Витанова| науч. ръководител| Илиев, Илия Николов| науч. ръководител