Current View
Citation link:
Title:
Басейнов анализ и въглеводородо-генерираща оценка на триаските седименти в Южномизийската платформена окрайнина (между реките Искър и Янтра) : Автореферат / Никола Димитров Ботушаров ; Науч. ръководител Георги Георгиев ; Науч. консултант Рейнхард Заксенхофер ; Рец. Васил Балинов, Севдалина Вълчева.
 
Creator:
Ботушаров, Никола Димитров; Георгиев, Георги Василев; Заксенхофер, Рейнхард; Балинов, Васил Симеонов; Вълчева, Севдалина Петкова
 
Date:
2011 [issued] 2011.
 
Description:
Автореферат на дисертация за придобиване на образователната и науч. степен доктор, Проф. направление:4.4"Науки за земята", Науч. спец. 01.07.13"Геология и проучване на полезни изкопаеми" СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак., Кат."Геология, палеонтология и изкопаеми горива" 2011; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2012
 
Subject:
Нефт - геология дисертации Дунавска равнина.; Газове, природни - геология дисертации Дунавска равнина.; Стратиграфия дисертации Дунавска равнина.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Ботушаров, Никола Димитров
 
245:
Басейнов анализ и въглеводородо-генерираща оценка на триаските седименти в Южномизийската платформена окрайнина (между реките Искър и Янтра) :| Автореферат /| Никола Димитров Ботушаров ; Науч. ръководител Георги Георгиев ; Науч. консултант Рейнхард Заксенхофер ; Рец. Васил Балинов, Севдалина Вълчева.
 
256:
Текстове и изображения в електронен вид (1 pdf, 6.27 MB)
 
260:
София| СУ "Св. Климент Охридски",| 2011.
 
300:
44 с. :| с ил., к. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за придобиване на образователната и науч. степен доктор, Проф. направление:4.4"Науки за земята", Науч. спец. 01.07.13"Геология и проучване на полезни изкопаеми"| СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак., Кат."Геология, палеонтология и изкопаеми горива"| 2011
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2012
 
650:
Нефт - геология| дисертации| Дунавска равнина.| Газове, природни - геология| дисертации| Дунавска равнина.| Стратиграфия| дисертации| Дунавска равнина.
 
700:
Георгиев, Георги Василев| Заксенхофер, Рейнхард| Балинов, Васил Симеонов| Вълчева, Севдалина Петкова