• Srbi i turci XIV i XV vijeka : Istorijske studije Stojana Novakovica /Pregledao Dr. Lujo knez Vojnovic.
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев