Current View
Citation link:
Title:
Социо- и психолингвистични функции на чуждата лексика в онлайн пространството : Автореферат / Деница Денчева Генчева ; Науч. ръководител Андреана Ефтимова.; Socio- and psycholinguistic functions of the foreignlexis in online media Denitza Dentcheva Gentcheva
 
Creator:
Генчева, Деница Денчева; Genceva, Deniza Denceva; Ефтимова, Андреана Борисова науч. ръководител
 
Date:
2017 [issued] 2017.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" по проф. направление 3.5. Обществени комуникации и информ. науки (Журналистика - Медиен език и стил) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Пресжурналистика и книгоиздаване" 2017; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Социални мрежи език и стил.; Социолингвистика.; Психолингвистика.
 
*** *** ***
 
001:
001139685
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Генчева, Деница Денчева
 
245:
Социо- и психолингвистични функции на чуждата лексика в онлайн пространството :| Автореферат /| Деница Денчева Генчева ; Науч. ръководител Андреана Ефтимова.
 
246:
Socio- and psycholinguistic functions of the foreignlexis in online media| Denitza Dentcheva Gentcheva
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 777.6 KB)
 
260:
София,| 2017.
 
300:
40 л. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" по проф. направление 3.5. Обществени комуникации и информ. науки (Журналистика - Медиен език и стил)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Пресжурналистика и книгоиздаване"| 2017
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Социални мрежи| език и стил.| Социолингвистика.| Психолингвистика.
 
700:
Genceva, Deniza Denceva| Ефтимова, Андреана Борисова| науч. ръководител