Current View
Citation link:
Title:
[Уеб] Web базираните технологии - средство за оптимизиране на обучението (Web 2.0 технологиите в подпомагането на проектно-базираното учене) : Автореферат / Стоян Съйков Съев ; Науч. ръководител Румяна Пейчева-Форсайт.; Web базираните технологии - средство за оптимизиране на обучението (Web 2.0 технологиите в подпомагането на проектно-базираното учене); Web-based technologies - means for optimizing education (Web 2.0 technologies in support of project-based learning) Stoyan Saykov Saev
 
Creator:
Съев, Стоян Съйков; Пейчева-Форсайт, Румяна Веселинова науч. ръководител; Saev, Stojan Sajkov
 
Date:
2016 [issued] 2016.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" СУ "Св. Климент Охридски, Фак. по педагогика, Кат. "Дидактика" 2016; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2017
 
Subject:
Информационни и комуникационни технологии приложение в образованието и просветата.; Обучение - автоматизация.
 
*** *** ***
 
001:
001114945
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Съев, Стоян Съйков
 
245:
[Уеб] Web базираните технологии - средство за оптимизиране на обучението (Web 2.0 технологиите в подпомагането на проектно-базираното учене) :| Автореферат /| Стоян Съйков Съев ; Науч. ръководител Румяна Пейчева-Форсайт.
 
246:
Web базираните технологии - средство за оптимизиране на обучението (Web 2.0 технологиите в подпомагането на проектно-базираното учене)| Web-based technologies - means for optimizing education (Web 2.0 technologies in support of project-based learning)| Stoyan Saykov Saev
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 450 MB)
 
260:
София,| 2016.
 
300:
47 с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор"| СУ "Св. Климент Охридски, Фак. по педагогика, Кат. "Дидактика"| 2016
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2017
 
650:
Информационни и комуникационни технологии| приложение| в образованието и просветата.| Обучение - автоматизация.
 
700:
Пейчева-Форсайт, Румяна Веселинова| науч. ръководител| Saev, Stojan Sajkov