Abstract:
Радка и Константин Людсканови, деца на Недялка Цанкова и Александър Людсканов, внуци на Драган Цанков.
 
Spatial:
София, България
 
Medium:
Отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Сбирка № 24 - ”Снимки от периода 1878-1944”
 
RightsHolder:
Национален исторически музей
 
Identifier:
F13590305690037
 
IsFormatOf:
№ 30163
 
Subject:
армейски офицер; дипломат; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplearmyofficers