Current View
Citation link:
Title:
Кооперациите в системата на публичните отношения : Българският опит като историческа традиция и съвременни практики : Автореферат / Красимир Николаев Игнатов ; Науч. ръководител Албена Танева ; Рец. Елена Ангелова Калфова-Войнова, Александър Иванов Вълков.; Cooperatives in the system of public relations The Bulgarian experience as a historical tradition and modern practices Krasimir Nikolaev Ignatov
 
Creator:
Игнатов, Красимир Николаев; Ignatov, Krasimir Nikolaev; Танева, Албена Георгиева науч. ръководител; Калфова, Елена Ангелова рец.; Вълков, Александър Иванов рец.
 
Date:
2020 [issued] 2020.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 3.3. Полит. науки (Публична администрация) СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. Публична администраци 2020; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2021
 
Subject:
Кооперативно движение история. България.; Кооперации история. България
 
*** *** ***
 
001:
001177757
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Игнатов, Красимир Николаев
 
245:
Кооперациите в системата на публичните отношения :| Българският опит като историческа традиция и съвременни практики : Автореферат /| Красимир Николаев Игнатов ; Науч. ръководител Албена Танева ; Рец. Елена Ангелова Калфова-Войнова, Александър Иванов Вълков.
 
246:
Cooperatives in the system of public relations| The Bulgarian experience as a historical tradition and modern practices| Krasimir Nikolaev Ignatov
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 344.6 KB)
 
260:
София,| 2020.
 
300:
30 л. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 3.3. Полит. науки (Публична администрация)| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. Публична администраци| 2020
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2021
 
650:
Кооперативно движение| история.| България.| Кооперации| история.| България
 
700:
Ignatov, Krasimir Nikolaev| Танева, Албена Георгиева| науч. ръководител| Калфова, Елена Ангелова| рец.| Вълков, Александър Иванов| рец.