Current View
Citation link:
Title:
Педагогически дизайн на електронно обучение по чужд език за студенти педагози : Автореферат / Илияна Иванова Симеонова ; Науч. ръководител Николай Цанев.
 
Creator:
Симеонова, Илияна Иванова; Цанев, Николай Иванов науч. ръководител
 
Date:
2014 [issued] 2014.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" по проф. направление 1.2 Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по начална и предучилищна педагогика, Кат. "Начална училищна педагогика" 2014; Електронно копие [София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2015]
 
Subject:
Електронно обучение.; Учители подготовка.; Чужди езици методика на преподаването за ВУЗ.; Информационни и комуникационни технологии приложение в образованието и просветата.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Симеонова, Илияна Иванова
 
245:
Педагогически дизайн на електронно обучение по чужд език за студенти педагози :| Автореферат /| Илияна Иванова Симеонова ; Науч. ръководител Николай Цанев.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 3 MB)
 
260:
София,| 2014.
 
300:
47 с. :| с ил. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" по проф. направление 1.2 Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по начална и предучилищна педагогика, Кат. "Начална училищна педагогика"| 2014
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| [София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2015]
 
650:
Електронно обучение.| Учители| подготовка.| Чужди езици| методика на преподаването| за ВУЗ.| Информационни и комуникационни технологии| приложение| в образованието и просветата.
 
700:
Цанев, Николай Иванов| науч. ръководител