Current View
Citation link:
 
Title:
Медицинските сестри и акушерките - ключов ресурс в съвременното здравеопазване: Сборник доклади от национална научно-практическа (on line) конференция с международно участие, Стара Загора 29-30 октомври 2020 година
 
Date of Issue:
2020
 
Publisher:
Издателски консорциум КОТА
 
Identifiers:
978-954-305-570-8 [isbn]
 
Type:
Other
 
Language:
bul
 
Description:
ТЕМА НА НАУЧНИЯ ФОРУМ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ С КРЪГЛА МАСА ЗА СТУДЕНТИ И ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ „МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ И АКУШЕРКИТЕ - КЛЮЧОВ РЕСУРС В СЪВРЕМЕННОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“, 29-30 ОКТОМВРИ, 2020 Г.
 
Sponsors:
СБОРНИКЪТ СЕ ИЗДАВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА ПО НАУЧЕН ПРОЕКТ 850/13.02.2019 Г. ЗА НАУЧЕН ФОРУМ