Current View
Citation link:
Title:
Диагностика и ресоциализация на деца и юноши с психосоматични проблеми чрез работа в група : Автореферат / Анета Мончева Рашева ; Науч. ръководител Надежда Витанова.
 
Creator:
Рашева, Анета Мончева; Витанова, Надежда науч. ръководител
 
Date:
2012 [issued] 2012.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление "Педагогика" СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по педагогика 2012; Електронно копие [София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2012]
 
Subject:
Психосоматика.; Когнитивна психология.; Психотерапия.; Детска психиатрия.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Рашева, Анета Мончева
 
245:
Диагностика и ресоциализация на деца и юноши с психосоматични проблеми чрез работа в група :| Автореферат /| Анета Мончева Рашева ; Науч. ръководител Надежда Витанова.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 556 KB)
 
260:
София,| 2012.
 
300:
52 с. :| стабл., диагр. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление "Педагогика"| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по педагогика| 2012
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| [София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2012]
 
650:
Психосоматика.| Когнитивна психология.| Психотерапия.| Детска психиатрия.
 
700:
Витанова, Надежда| науч. ръководител