Citation link:
Abstract:
Членове на гимнастическо дружество ”Юнак” изпълняват ”пирамида”.
 
Created:
1932
 
Spatial:
България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Музей на спорта
 
Identifier:
F14370387450535
 
IsFormatOf:
4343
 
Subject:
1930; спорт; гимнастическо дружество; AthPlus