Abstract:
Тодор Иванов Ненов като войник.
 
Created:
1920
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13994740670814
 
IsFormatOf:
ДА София, ЧП 1502, оп. 1, а.е. 9.
 
Subject:
войник; 1920; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeople