Current View
Citation link:
Title:
Влияние на социалнопсихологическия тренинг върху когнитивно-личностното развитие на българските ученици : Автореферат / Людмила Цветкова ; Науч. ръководители Йоана Янкулова, Сандрин Маро ; Рец. Николай Димитров, Сиголен Кушо-Шиекс.; Impact of the socio-psychological training on the cognitive-personal development of the Bulgarian students Lyudmila Tsvetkova Tsvetkova
 
Creator:
Цветкова, Людмила Цветкова; Cvetkova, Ljudmila Cvetkova; Янкулова, Йоана Димитрова науч. ръководител; Маро, Сандрин науч. ръководител; Димитров, Николай Георгиев рец.; Кушо-Шиекс, Сиголен рец.
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за придобиване на образователната и науч. степен "Доктор", област на висше образование - Социални, стоп. и правни науки, проф. направление 3.2. Психология (Възрастова и пед. психология/ Пед. психология) СУ "Св. Климент Охридски", Фил. фак., Кат. "Социална, организационна, клинична и пед. психология" 2019; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2021
 
Subject:
Социална психология.; Ученици психология.
 
*** *** ***
 
001:
001176103
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Цветкова, Людмила Цветкова
 
245:
Влияние на социалнопсихологическия тренинг върху когнитивно-личностното развитие на българските ученици :| Автореферат /| Людмила Цветкова ; Науч. ръководители Йоана Янкулова, Сандрин Маро ; Рец. Николай Димитров, Сиголен Кушо-Шиекс.
 
246:
Impact of the socio-psychological training on the cognitive-personal development of the Bulgarian students| Lyudmila Tsvetkova Tsvetkova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1023. KB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
39 с. :| с табл. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за придобиване на образователната и науч. степен "Доктор", област на висше образование - Социални, стоп. и правни науки, проф. направление 3.2. Психология (Възрастова и пед. психология/ Пед. психология)| СУ "Св. Климент Охридски", Фил. фак., Кат. "Социална, организационна, клинична и пед. психология"| 2019
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2021
 
650:
Социална психология.| Ученици| психология.
 
700:
Cvetkova, Ljudmila Cvetkova| Янкулова, Йоана Димитрова| науч. ръководител| Маро, Сандрин| науч. ръководител| Димитров, Николай Георгиев| рец.| Кушо-Шиекс, Сиголен| рец.